Mijn schrijfstijl – een voorbeeld
Het interview met Glenn Reedijk
Groeneweg en LENGG werken sinds 2016 samen aan een gezond bedrijf met vitale medewerkers. Zij vonden elkaar in vakmanschap en dat werd een partnership. Aan het woord is Glenn Reedijk,verantwoordelijk voor HR-zaken bij dit familiebedrijf uit Dordrecht.

Kwaliteit, flexibiliteit en vakmanschap
Ruim 50 jaar geleden begon Groeneweg met schoonmaakdiensten. Inmiddels leveren ze ook andere facilitaire diensten aan hun klanten. Zo leveren, leggen en onderhouden ze vloeren en leveren ze verbruiksartikelen en productiemedewerkers. Glenn miste pro activiteit bij de vorige arbodienst en kwam in gesprek met LENGG. “Voor ons is kwaliteit, flexibiliteit en vakmanschap belangrijk. We geloven in partnership en langdurige samenwerking. Mij werd snel duidelijk dat LENGG goed aan sluit bij onze cultuur. Hun expertise en pro activiteit zorgen ervoor dat ons verzuim op een professionele manier begeleid wordt. Mijn casemanager is mijn vragen nog wel eens voor. Voor mij een bewijs dat LENGG weet waar ze het over hebben en mij als klant goed begrijpt.”

Gezonde werkomstandigheden zorgen voor gezonde medewerkers
Het bedrijf heeft veel medewerkers in dienst die volcontinu diensten draaien. “Een groot deel van onze medewerkers werkt bij chemische productiebedrijven. Dat is specialistisch werk en de werkomstandigheden kunnen fysiek belastend zijn. Dat verplicht ons aandacht te besteden aan gezonde werkomstandigheden. Veiligheid staat bij ons voorop. Los van de (wettelijke) verplichting is het voor ons ook vanzelfsprekend om te investeren in trainingen en opleidingen. Ons doel is medewerkers langdurig aan ons te binden. Daarnaast stimuleren we onze medewerkers direct aan te geven als situaties niet veilig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat gezonde werkomstandigheden bijdragen aan gezonde medewerkers.”


Groeneweg houdt zijn medewerkers gezond

Glenn licht toe: “We proberen onze medewerkers een niet te hoge urenbelasting te geven. Daarnaast houden we sowieso rekening met de arbeidstijdenwet. We luisteren ook naar medewerkers als bepaalde dingen teveel druk met zich mee brengen of in hun ogen onveilig of ongezond worden. Daar proberen we wel de preventieve middelen voor aan te schaffen. Is een medewerker op leeftijd en doet hij fysiek zwaar werk, dan ontlasten we hem in zijn werkzaamheden. We zijn zuinig op onze mensen.”

De kracht van contact

De succesformule tussen Groeneweg en LENGG zit hem in de kracht van het contact. De lijnen zijn kort, de expertise zorgt dat eventuele sancties worden voorkomen en vooral het advies wordt gewaardeerd. “Zo hadden we langdurig zieke medewerker waarbij in het eerste jaar duidelijk werd dat de vooruitzichten niet zouden verbeteren. Onze casemanager adviseerde een vervroegde IVA aanvraag te doen bij het UWV. Deze aanvraag werd goedgekeurd. Dit gaf duidelijkheid naar onze werknemer en ook naar ons. Voor ons een win-winsituatie. Daarnaast zorgt LENGG voor overzicht in acties die genomen moeten worden bij zieke medewerkers. De wet verbetering Poortwachter is al ingewikkeld genoeg en LENGG houdt overzicht. Dat geeft mij rust” aldus Glenn.

Samenwerken aan partnership

Veel van de medewerkers werken voor opdrachtgevers op locatie. Het partnership tussen beide bedrijven vertaalt zich in wederkerigheid. Groeneweg houdt de panden van LENGG schoon en LENGG levert de arbodiensten. “Ons sterke punt is dat de klant koning is. Vraagt hij ons iets, dan komt nee niet in ons woordenboek voor. Omdat onze klanten volcontinu werken, zijn wij ook 24/7 bereikbaar. Dat vraagt een flexibele instelling van ons allemaal. Die flexibiliteit vind ik terug bij LENGG net als de hands-on mentaliteit. Mijn advies aan concullega’s? Ga in gesprek met LENGG.”

Dit interview schreef ik in 2020 voor LENGG.